Озеленяването на покриви и тераси е специфично. Тъй като всяко растение се нуждае от собствена жизнена среда, тоест от определено количество плодородна почва, се налага при ситуирането на растителността да се има предвид, че растенията за покривно озеленяване не бива да са с големи размери и да са много взискателни. По терасите те обикновено се засаждат в кашпи с немного големи размери

trevna-plosht-na-pokriv   pokrivno-ozelenqvane

ПОКРИВНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ / ПОКРИВНИ ГРАДИНИ / ЗЕЛЕН ПОКРИВ / ГРАДИНИ НА ПОКРИВА

Би трябвало конструкторът на сградата предварително  да е решил проблема с изолацията, преди да бъде нанесен почвеният слой и да се засадят растенията. За вертикално озеленяване се използват декоративни видове с добра прикрепваща способност. За целта в началото се изграждат подпори или решетки, по които растенията се прикрепват или се ползват съответно подходящи готови панели, които се прикрепват по определен начин за стената и се засаждат подходящи растителни видове. Необходимо условие за поддържането на тази растителност е изграждане на поливна система / капково напояване.
Важно е да се знае, че чрез изграждане на покривно озеленяване можете да подобрите микроклимата на съответната сграда.

Sofia---pokrivno-ozelenqvane   Pokrivno-ozelenqvane---Sofia

Покривното озеленяване е три вида:

покривно озеленяване с екстензивна поддръжка;
– покривно озеленяване със среден интензитет на поддръжка;
– покривно озеленяване с интензивна поддръжка.
Много е важно да се знае какви грижи са нужни на една покривна градина. Спрямо това се прави и преценка кой тип озеленяване отговаря на вашите изисквания и възможности. При проявен интерес от ваша страна ние ще дойдем при вас и ще коментираме всички възможности. Само така можете да получите възможно най-добрия продукт, а именно мечтаната покривна градина.

pokrivno-ozelenqvane-v-Sofia   ozelenqvane-v-Sofia-na-pokriv

ПОКРИВНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ТЕРАСИ, ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОКРИВНИ ГРАДИНИ

Статия:
Покривни градини