Вижте галерията проектиране / ландшафтна архитектура:

Ландшафтна архитектура и дизайн на екстериорни пространства
Изготвянето на проектно решение за озеленяване е процес, в които се визуализират вашите желания и представи за по-естетична и комфортна среда за отдих.