Статии

123
Мавританска поляна или цветна поляна

14.02.2017

Наименованието Мавританска поляна идва от средните векове, когато маврите са владели днешна Испания. Мавританската поляна е за хора харесващи природните пейзажи и за къщи в битов стил. Тази поляна обикновено се изгражда от полски цветя и житни треви, като тревите са по-високи от цветята. В днешно време става все по-популярна заради естествената си красотата и […]

Подготовка на терена при полагане на тревен чим (зачимяване)

14.02.2017

При полагане на тревен чим най-важно е да подготвим добре почвата, тоест да почистим площа за зачимяване от плевели, камъни, дънери и строителни отпадъци. След почистването на площа се пристъпва към фрезоване или обработка на почвата. Ако това се извършва ръчно е нужно прекопаване с права лопата на 15-25 см, който слой се явява и […]

Изграждане на воден ефект в градината

14.02.2017

Важно при изграждането на един воден ефект е местоположението му в градината. Тук ще покажем чрез снимки последователно как се достига бързо и лесно до крайната цел, а именно  красив воден ефект аранжиран с камъни и растителност. Трябва да се реши къде ще се ситуира водния ефект с оглед каква е функцията му (дали ще […]

123