Поддържането на тревните площи е една от най-важните предпоставки за получаването на добър тревен чим. При неправилни и недостатъчни грижи могат да се появят много проблеми и при най-прецизно създадените тревни площи. А ако имаме добра поддръжка от разреден и буренясал тревен чим той може да се превърне в плътен и свеж. Но не бива да се забравя, че това не става за една седмица. Понякога грижите са по няколко месеца дори няколко сезона преди да получим желания ефект.

Моторна косачка   Косене на тревна площ   Млада тревна площ

Косене – чрез косенето се регулира височината на тревата. Така се осигурява по-голям достъп на светлина и въздух до възела на братене, с което се стимулира братенето. Интензивно поддържаните треви не бива да се оставят по високи от 7-10 см. Интензивно поддържаните тревни площи се режат на височина 3-4 см, като основното правило е да се коси по-често и не по-ниско от 3 см. Тогава и самият чим е по-плътен и по-издръжлив на отъпкване. При всяко косене трябва да се отнема не повече от 50% от листната маса. При засушаване се коси на височина 5-7 см и по-рядко.
Тревата трябва да се коси поне един път в седмицата, да се тори всеки сезон с комбинирана тор и амониева селитра, да се аерира веднъж месечно при тежки почви, да се вертикутира два пъти на сезон. При наличие на плевели трябва да се води системна борба с тях. Обикновено се пръска със селективен хербицид или се плеви ръчно при по малки тревни площи.
Не забравяйте че никога не бива да се коси тревата на повече от 50%, като максимума е 75% и то при прераснали тревни площи. При гъбни заболявания е нужно използването на фунгицид и азотни торове.

Моторни инструменти за поддръжка на тревни площи   Плочопътека на тревна фуга   Трева

Една от най-важните предпоставки за добре изглеждащ тревен чим е поливането му. Без изградена поливна система в 99% от случаите имаме само проблеми, както с преполиване, така и със засушаване на тревните площи. Ако искате някаква гаранция при изграждане на тревна площ е задължително наличието на изградена и работеща поливна система.
Ремонт и почистване – това са мероприятия по възстановяване на тревната покривка, унищожена при отъпкване, измръзване и нередовно поддържане. Текущия ремонт е подсяване на оределите участъци, а основния ремонт и цялостна подмяна с изкопаване внасяне на нова почва и затревяване. При почистването се отстраняват падналите листа и отпадъци –строителни, битови отпадъци, камъни и др.
Ако имате тревна площ която желаете да бъде професионално поддържана или искате изграждане или възстановяване на такава, можете да се свържете с нашия екип.

Тагове: oзеленяване, проектиране, поливни системи, тревен чим, изграждане на градиниподдръжка градини, ландшафтна архитектура