При полагане на тревен чим най-важно е да подготвим добре почвата, тоест да почистим площа за зачимяване от плевели, камъни, дънери и строителни отпадъци. След почистването на площа се пристъпва към фрезоване или обработка на почвата. Ако това се извършва ръчно е нужно прекопаване с права лопата на 15-25 см, който слой се явява и слоя в който се развиват корените на тревистите видове, които се използват в тревните смески за затревяване. Ръчната обработка на терена се прилага само при по-малки площи, където не е удобно вкарването на механизация или е малка и бързо се обработва ръчно. Истината е, че е най-добре площа да се обработи с подходяща механизация, която обикновенно е фреза или така наречения моторен култиватор, като при по-големи площи има специализирани машини, както за почистване на терена, така и за самото полагане на тревните чимове. Защо е нужно прекопаване на площа преди полагането на тревния чим?

Тревен чим   Подготвен терен за полагане на тревен чим   Положен тревен чим

Най-важно за една тревна площ е аерирането на горния почвен слой, като към аериране се прибягва всеки сезон, за да имаме и добра тревна площ. При наличие на плевели понякога е нужно, преди прекопаването плевелите да се третират с подходящи хербициди, за да си нямате проблеми след това. И след самото пръскане, обикновено 2-3 седмици площта се обработва, тоест прекопава и почиства от камъни и отпадъци. Подходящи за отглеждане на трева са по-леки и песъчливи почви поради по- добрия си въздушен режим от по-тежките почви, които лесно се заблатяват и водят до загниване на кореновата система на тревистите растения, които са част от тревните смески. При наличие на тежки почви, се прибягва до внасяне на пясък и смесването му при прекопаването на площта с почвата, като по този начин се подобрява въздушния режим на тежките почви. За да имаме добра тревна площ, независимо дали е изградена чрез затревяване или полагане на тревен чим, винаги е по-добре подхранването й да става чрез внасянето на минерални торове, защото органичните торове вкарват много семена на плевелна растителност, с която много трудно можем да се справим впоследствие. След прекопаването следва заравняване на терена, върху който ще се полага тревния чим. Обикновено за по-малки площи това се извършва ръчно, а при по-големи площи директно чрез машината, която прекопава терена. За полагането на тревния чим е много важно между тревния чим и терена да не остава въздух или празно място, за да не се получи изсъхване на корените на тревния чим, като за избягването на това при полагането на чима, той се полива обилно с вода и неколкократно се валира, за да се спой добре с горния обработен почвен слои. И естествено не бива да се забравя изграждането на поливна система без, която много трудно можем да се справим през летните месеци, освен ако не отделяме много време за поливането на новата си тревна площ.

Полагане тревен чим   Положен тревен чим   Готова тревна площ

Снимки на: Озеленяване на градини, Поддръжка на градини, Изграждане на градини, Поливни системи – от Екстериор Декор

Тагове: озеленяване, затревяване, полагане на тревен чим, зачимяване, поливни системи