Алпинеум може да се изгради навсякъде в градината. Той може да е малък, но трябва да е ефектен през всеки сезон от годината и задължително да се вписва в околния пейзаж, а растенията да са правилно подбрани.  Може да се изгради край пътека или стъпала, в ъгъл, до ограда и на още много места в зависимост от даденостите на обекта.  Често алпинеумите са оформени с изкуствени поточета, малки езерца и фонтанчета.

Скала като в планината   Цвете като в Алпите   Суколентни в скала

Целта ни с изграждането на алпинеум е пресъздаване на природен планински пейзаж, чрез разчупване на композицията при равнинен терен или подчертаване на по-голямата денивелация, ако имаме такава.
Мястото обикновено се избира да е открито и слънчево, но има възможност да се изгради и на сенчесто място или до водна площ, както в планината. Препоръчваме да се използват местни камъни и скални късове, за да се впишат нормално и в околните съседни пространства. Те могат да се съчетаят и с декоративен филц или декоративен мулч.
Най-подходящи и най-често използвани са ниските и компактни растителни видове:
продължително цъфтящи едногодишни и двугодишни цветя, коренищни и дребно-луковични растения, многогодишни тревисти от групата на почвопокривните, образуващи “туфи” в естествените си местообитания и дребни иглолистни и широколистни дървета и храсти.
Като цяло тревистите и цветни растения са скелета на един алпинеум, докато дърветата и храстите се използват като солитери – служат за акценти в алпинеума или до него.

Армерия в алпинеум   Алпийска растителност   Ниски алпийски цветя

Добре е те да са съчетани, така че през всеки сезон да имаме цъфтящи петна от растения. За един алпинеум е важно, както доброто съчетание на растителността и камъните, така и регулярната и навременна поддръжка, за да се радваме на декоративния му ефект, а не на превзелите го плевели.
Ако искате да изградите алпинеум и във вашата градина или имате вече изграден, но ви трябва поддръжка, екипът на Екстериор Декор е винаги готов да ви помогне.

Тагове: oзеленяване, проектиране, поливане, поливни системи,  тревен чим, капково напояване, изграждане на градини, поддръжка градини,  вътрешно озеленяване, външно озеленяване, паркове, ландшафтна архитектура.